Katalog sociálních služeb

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality

Vydáno: 10.11.2010, 7:27 Kategorie: Aktuality

V týdnu od 22. 11. - 28. 11. 2010 proběhne již třetí ročník celorepublikové kampaně „Týden rané péče“, kterou organizuje Společnost pro ranou péči o.s. (www.ranapece.cz ). Zúčastnit se ji mohou i další pracoviště rané péče s garancí Asociace pracovníků v rané péči. Do letošní kampaně jsou přizváni jako partneři mateřská centra. Diakonie ČCE – Středisko Světlo ve Vrchlabí, Pracoviště rané péče se ke kampani opět připojí a partnerem kampaně bude vrchlabské MC „Kopretina“.

Co je cílem kampaně:

1. zvýšit povědomí laické veřejnosti o tom, co je raná péče

2. seznámit veřejnost s tím, že terénní sociální služba umožňuje rodičům vychovávat dítě se zdravotním postižením doma

3. spojit pojem raná péče s pozitivitou, tradicí, podporou rodiny, přirozeným prostředím - domovem

4. zdůraznit význam rodiny pro děti a komunitu

Jak většinou kampaň „Týden rané péče probíhá“?

Na pracovištích rané péče se organizují dny otevřených dveří, je přítomen odborník na telefonu, který odpovídá na dotazy, týkající se služby rané péče, dále se organizují přednášky, semináře a další vzdělávací akce pro školy či ostatní instituce.

DČCE - Pracoviště rané péče ve Vrchlabí připravilo pro veřejnost a klientské rodiny v rámci „Týdne rané péče“ veselé dílny, kde budeme společně tvořit z keramické hlíny, zdobit vánoční perníčky, předvedeme canisterapii a další aktivity.

V neděli 28. 11. 2010 proběhne v rámci kampaně tradiční adventní koncert ve vrchlabském kulturním domě. Podrobné informace o průběhu kampaně „Týden rané péče“ lze nalézt na webových stránkách střediska (www.vrchlabi.diakoniecce.cz ).

Za Pracoviště rané péče Marcela Sobotková